Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 
Trình tự thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân?
Hồ sơ nộp khi đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân?
Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu là bao lâu?
Trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân?
Thời gian giải quyết cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân lần đầu là bao lâu?
Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất?
Trình tự, thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất?
Trình tự, thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất?
Trình tự cấp lại sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp bị mất?
Hồ sơ cấp lại sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp bị mất sổ đỏ?
12345678910...

LIÊN HỆ