Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ

STTTên đơn vịSố điện thoại
1Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam024-37737507/024-37737508
2Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam024-38260674
3Tổng cục Quản lý đất đai024-36290196
4Tổng cục Môi trường024-39424581
5Tổng cục Khí tượng Thủy văn 
6Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam024-37555247
7Cục Biến đổi khí hậu 
8Cục Quản lý tài nguyên nước024-39437080
9Cục Viễn Thám Quốc Gia024-71061066

Web Counter