Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ

STTTên đơn vịSố điện thoại
1Cục Biển và Hải đảo Việt Nam024-37737507/024-37737508
2Cục Khoáng sản Việt Nam024-38260674
3Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất024-36290196
4Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường024-39424581
5Tổng cục Khí tượng Thủy văn 
6Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam024-37555247
7Cục Biến đổi khí hậu 
8Cục Quản lý tài nguyên nước024-39437080
9Cục Viễn Thám Quốc Gia024-71061066