Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
12.001742Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp Trung ương)Địa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành4
22.000021Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lênTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành4
31.004288Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; lưu lương từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khácTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành4
41.004316Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
51.004262Đóng cửa mỏ khoáng sản (cấp Trung ương)Địa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành4
61.004938Gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớnTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành4
71.004938Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớnTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành4
81.010737Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
91.000070Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lênTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành4
102.001746Cấp giấy phép khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành4
111.004305Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp Trung ương)Địa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành4
121.004297Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khácTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành4
131.004302Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớnTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành3
142.002469Chứng nhận Nhãn sinh thái Việt NamMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
151.004324Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
161.004285Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớnTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành4
171.004314Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (cấp Trung Ương)Địa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành4
181.004124Gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
191.010732Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
201.003099Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành4

Web Counter