Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
12.002207Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
22.001742Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp Trung ương)Địa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
32.000021Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lênTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành4
41.004288Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; lưu lương từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khácTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành4
51.004316Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
61.004499Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế dự án (PDD) theo CDMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
71.004262Đóng cửa mỏ khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
81.004431Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hạiMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
91.004938Gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớnTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành3
101.004938Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớnTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành3
111.004272Đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hạiMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
121.000070Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lênTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành4
132.001746Cấp giấy phép khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
141.004305Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp Trung ương)Địa chất và khoáng sảnCấp Bộ, Ngành3
151.004642Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế chương trình hoạt động (PoA-DD) theo CDMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
162.002171Gia hạn Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DDBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
171.004279Chấp thuận sử dụng dung dịch khoan nền không nướcMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
182.002346Cấp gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt NamMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
191.004297Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khácTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành4
201.004302Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớnTài nguyên nướcCấp Bộ, Ngành3

Web Counter