Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp giấy phép khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
2Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (cấp Trung Ương)Địa chất và khoáng sản
3Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (cấp Trung ương)Địa chất và khoáng sản
4Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp Trung ương)Địa chất và khoáng sản
5Cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu về địa chất, khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
6Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
7Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệtĐịa chất và khoáng sản
8Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
9Đóng cửa mỏ khoáng sản (cấp Trung ương)Địa chất và khoáng sản
10Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (cấp Trung Ương)Địa chất và khoáng sản
11Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (cấp Trung Ương)Địa chất và khoáng sản
12Giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
13Nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chấtĐịa chất và khoáng sản
14Phê duyệt trữ lượng khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản
15Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (cấp Trung ương)Địa chất và khoáng sản
16Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sảnĐịa chất và khoáng sản