Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độMức độ
11.004512Giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3Một phần
21.004520Gia hạn Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3Một phần
32.001745Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3Một phần
41.004333Trả lại khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3Một phần
51.001373Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảoBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
61.000916Cấp quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
71.000916Sửa đổi, bổ sung quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
81.000916Gia hạn quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
91.000916Cấp lại quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
101.000801Cấp giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3Một phần
111.001631Cấp lại giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3Một phần
121.002025Sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3Một phần
131.002048Gia hạn giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3Một phần
141.001658Trả lại giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3Một phần
151.009480Công nhận khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2Một phần