Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
2Gia hạn Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
3Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
4Trả lại khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
5Thu hồi khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
6Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảoBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4
7Cấp quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4
8Sửa đổi, bổ sung quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4
9Gia hạn quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4
10Cấp lại quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4
11Cấp giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4
12Cấp lại giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
13Sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
14Gia hạn giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
15Trả lại giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
16Liên thông giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ tục cấp giấy phép xả thải vào nguồn nướcBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
17Liên thông giải quyết thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ tục điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nướcBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
18Liên thông giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và thủ tục cấp phép xả nước thải vào nguồn nướcBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
19Liên thông giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển; thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
20Liên thông giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt BC ĐGTĐMT, thủ tục cấp giấy phép NCOB và thủ tục GKVB; thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung BC ĐGTĐMT, thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép NCOB và thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định GKVBBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2

Web Counter