Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1 Giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
2 Gia hạn Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
3 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
4 Trả lại khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
51.001373Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảoBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4
61.000916Cấp quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4
71.000886Sửa đổi, bổ sung quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4
81.000853Gia hạn quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4
91.000835Cấp lại quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt NamBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4
101.000801Cấp giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành4
11 Cấp lại giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
12 Sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
13 Gia hạn giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
14 Trả lại giấy phép nhận chìm ở biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành3
15 Liên thông giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ tục cấp giấy phép xả thải vào nguồn nướcBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
16 Liên thông giải quyết thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ tục điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nướcBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
17 Liên thông giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và thủ tục cấp phép xả nước thải vào nguồn nướcBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
18 Liên thông giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển; thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biểnBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2
19 Liên thông giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt BC ĐGTĐMT, thủ tục cấp giấy phép NCOB và thủ tục GKVB; thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung BC ĐGTĐMT, thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép NCOB và thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định GKVBBiển và hải đảoCấp Bộ, Ngành2

Web Counter