Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STTTên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCấp CQQLMức độMức độ
1LTTTHC.01Liên thông giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ tục cấp giấy phép xả thải vào nguồn nướcTổng hợpCấp Bộ, Ngành2TTHC
2LTTTHC.02Liên thông giải quyết thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ tục điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nướcTổng hợpCấp Bộ, Ngành2TTHC
3LTTTHC.03Liên thông giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và thủ tục cấp phép xả nước thải vào nguồn nướcTổng hợpCấp Bộ, Ngành2TTHC
4LTTTHC.04Liên thông giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển; thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biểnTổng hợpCấp Bộ, Ngành2TTHC
5LTTTHC.05Liên thông giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt BC ĐGTĐMT, thủ tục cấp giấy phép NCOB và thủ tục GKVB; thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung BC ĐGTĐMT, thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép NCOB và thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định GKVBTổng hợpCấp Bộ, Ngành2TTHC