Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độMức độ
11.003099Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành3Một phần
21.002986Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành3Một phần
31.003020Gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành3Một phần
41.003020Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành3Một phần
51.001130Xin phép trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biển đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoàiKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
61.001149Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy vănKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
71.001115Thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiếtKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành3Một phần
81.001047Thẩm định điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiếtKhí tượng thủy vănCấp Bộ, Ngành3Một phần