Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
11.000082Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành4
21.000082Cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành4
31.000082Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành4
41.000082Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành4
51.000082Cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành4
61.002171Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành4
71.000063Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng IĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành3

Web Counter