Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành4
2Cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành4
3Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành4
4Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành4
5Cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành3
6Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành4
7Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng IĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành3

Web Counter