Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độMức độ
11.000082Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành3Một phần
21.000082Cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành3Một phần
31.000082Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành3Một phần
41.000082Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
51.000082Cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
61.011672Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
71.000063Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng IĐo đạc và Bản đồCấp Bộ, Ngành3Một phần