Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
11.004499Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế dự án (PDD) theo CDMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
21.004642Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế chương trình hoạt động (PoA-DD) theo CDMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
32.002171Gia hạn Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DDBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
41.004629Điều chỉnh nội dung Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DDBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành2
51.001503Cấp Thư xác nhận Tài liệu ý tưởng dự án (PIN) theo Cơ chế phát triển sạch (CDM)Biến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
61.001586Công nhận Bên thứ ba (TPE) của dự án JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
71.001571Tự nguyện rút công nhận Bên thứ ba (TPE) của dự án JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
81.001563Phê duyệt phương pháp luận/ phê duyệt phương pháp luận sửa đổi, bổ sungBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
91.001543Đăng ký và phê duyệt dự án thuộc cơ chế JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
101.001467Phê duyệt tài liệu thiết kế dự án sửa đổi, bổ sungBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
111.001459Hủy đăng ký hoặc thôi không tham gia dự án JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
121.001451Cấp tín chỉ cho dự án JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3
131.003247Hủy yêu cầu cấp tín chỉ cho dự án JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành3

Web Counter