Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độMức độ
11.001586Công nhận Bên thứ ba (TPE) của dự án JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
21.001571Tự nguyện rút công nhận Bên thứ ba (TPE) của dự án JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
31.001563Phê duyệt phương pháp luận/ phê duyệt phương pháp luận sửa đổi, bổ sungBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
41.001543Đăng ký và phê duyệt dự án thuộc cơ chế JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
51.001467Phê duyệt tài liệu thiết kế dự án sửa đổi, bổ sungBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
61.001459Hủy đăng ký hoặc thôi không tham gia dự án JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
71.001451Cấp tín chỉ cho dự án JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
81.003247Hủy yêu cầu cấp tín chỉ cho dự án JCMBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
91.010683Xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính được giao dịch trên sàn giao dịch của thị trường các-bon trong nướcBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
101.010684Đăng ký chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bonBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
111.010685Đăng ký sử dụng, phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soátBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành4Toàn trình
121.010686Điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soátBiến đổi khí hậuCấp Bộ, Ngành4Toàn trình