Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi genMôi trường
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trường
3Cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trườngMôi trường
4Cấp giấy phép tiếp cận nguồn genMôi trường
5Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hạiMôi trường
6Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuấtMôi trường
7Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trường
8Cấp lại giấy phép xử lý chất thải nguy hạiMôi trường
9Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuấtMôi trường
10Chấp thuận liên kết để chuyển giao CTNH không có trong Giấy phép xử lý CTNH/Giấy phép quản lý CTNHMôi trường
11Chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtMôi trường
12Chấp thuận sử dụng dung dịch khoan nền không nướcMôi trường
13Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)Môi trường
14Chấp thuận việc sử dụng các phương tiện vận chuyển không ghi trong Giấy phép xử lý CTNH/Giấy phép quản lý CTNHMôi trường
15Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mạiMôi trường
16Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuấtMôi trường
17Chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trườngMôi trường
18Chứng nhận, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtMôi trường
19Đăng ký tiếp cận nguồn genMôi trường
20Đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hạiMôi trường

Web Counter