Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt NamMôi trường
2Cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi genMôi trường
3Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trường
4Cấp Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt NamMôi trường
5Cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trườngMôi trường
6Cấp giấy phép tiếp cận nguồn genMôi trường
7Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hạiMôi trường
8Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuấtMôi trường
9Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trường
10Cấp lại giấy phép xử lý chất thải nguy hạiMôi trường
11Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuấtMôi trường
12Chấp thuận liên kết để chuyển giao CTNH không có trong Giấy phép xử lý CTNH/Giấy phép quản lý CTNHMôi trường
13Chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtMôi trường
14Chấp thuận sử dụng dung dịch khoan nền không nướcMôi trường
15Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinhMôi trường
16Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)Môi trường
17Chấp thuận việc sử dụng các phương tiện vận chuyển không ghi trong Giấy phép xử lý CTNH/Giấy phép quản lý CTNHMôi trường
18Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mạiMôi trường
19Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuấtMôi trường
20Chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trườngMôi trường

Web Counter