Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên thủ tụcLĩnh vực
1Cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi genMôi trường
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trường
3Cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trườngMôi trường
4Cấp giấy phép tiếp cận nguồn genMôi trường
5Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúngMôi trường
6Chấp thuận liên kết, chuyển giao chất thải nguy hại không có trong giấy phép môi trườngMôi trường
7Chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtMôi trường
8Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mạiMôi trường
9Chứng nhận Nhãn sinh thái Việt NamMôi trường
10Chứng nhận, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtMôi trường
11Đăng ký tiếp cận nguồn genMôi trường
12Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trường
13Gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trườngMôi trường
14Gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn genMôi trường
15Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườngMôi trường
16Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)Môi trường

Web Counter