Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
12.002207Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
21.004316Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
31.004431Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hạiMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
41.004272Đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hạiMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
51.004279Chấp thuận sử dụng dung dịch khoan nền không nướcMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
62.002346Cấp gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt NamMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
72.002346Cấp Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt NamMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
82.002345Chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
91.004124Gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
101.004229Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lượcMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
111.004287Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lạiMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
121.004326Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
131.004445Cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
141.001253Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sảnMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
152.000441Chấp thuận việc sử dụng các phương tiện vận chuyển không ghi trong Giấy phép xử lý CTNH/Giấy phép quản lý CTNHMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
161.000902Chấp thuận liên kết để chuyển giao CTNH không có trong Giấy phép xử lý CTNH/Giấy phép quản lý CTNHMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
171.001498Chứng nhận, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
181.004150Cấp giấy phép tiếp cận nguồn genMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
192.000832Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinhMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
201.004136Cấp lại giấy phép xử lý chất thải nguy hạiMôi trườngCấp Bộ, Ngành3

Web Counter