Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STTTên dịch vụ côngLĩnh vựcCấp CQQLMức độ
1Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
2Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
3Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hạiMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
4Vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hạiMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
5Chấp thuận sử dụng dung dịch khoan nền không nướcMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
6Cấp gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt NamMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
7Cấp Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt NamMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
8Chứng nhận, chứng nhận lại nhãn sinh thái cho các sản phẩm thân thiện với môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
9Gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
10Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lượcMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
11Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
12Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
13Cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trườngMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
14Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sảnMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
15Chấp thuận việc sử dụng các phương tiện vận chuyển không ghi trong Giấy phép xử lý CTNH/Giấy phép quản lý CTNHMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
16Chấp thuận liên kết để chuyển giao CTNH không có trong Giấy phép xử lý CTNH/Giấy phép quản lý CTNHMôi trườngCấp Bộ, Ngành4
17Chứng nhận, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuấtMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
18Cấp giấy phép tiếp cận nguồn genMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
19Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinhMôi trườngCấp Bộ, Ngành3
20Cấp lại giấy phép xử lý chất thải nguy hạiMôi trườngCấp Bộ, Ngành3

Web Counter